ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

Vedoucí pracovník: Jan Holub
TELEFON:  725 815 363

Každý rok se aktualizuje a schvaluje Operační plán zimní údržby města Mariánské Lázně, ve kterém je stanoveno pořadí údržby komunikací podle důležitosti a frekventovanosti

Provozované činnosti:

- Udržování sjízdnosti a průjezdnosti komunikací
- Plužení a posyp komunikací a chodníků
- Udržování schůdnosti lokalit nepřístupných strojnímu úklidu a údržbě
- Odvoz sněhu

Technika:
Mercedes Benz Atego – posypové vozidlo s radlicí (komunikace)


Mercedes Benz Atego – posypové vozidlo s radlicí (komunikace)

 

Kontakt

TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. U Pily 206/3a
35301 Mariánské Lázně
telefon: 354 622 133 sekretariat@tds-ml.cz